Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Murat Tepe Konaklama İstasyonu KazısıMurat Tepe Konaklama İstasyonu

   Bingöl'ün Solhan  ilçesine bağlı Murat köyü yakınında yer alan Murat Tepe'de 2018 yılında yürütülen kurtarma kazısı çalışmalarında, Orta Demir Çağı/Urartu Krallığına aitbuluntulara rastlanmıştır. İsmini içinde bulunduğu köyden alan yerleşme, denizden +1098 metre yükseklikte, Doğu-Batı uzantılı 135x85 metre büyüklüğünde ve 18 metre yükseklikte oval formlu olup, doğal bir tepenin üzerine kurulmuştur. Murat nehrinin menderes yaptığı kenarında yer alan "Murat (Norik) Höyük" olarak tescillenen Murat Tepe; Orta Demir Çağı 9. ve 10. yüzyıllara tarihlenen iki kültür katmanı ile temsil edilmektedir. Murat Tepe üzerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, direk ana kaya üzerindeki zemine pturtulmuş Urartu dönemine ait asıl yapının "Konaklama İstasyonu" olduğu anlaşılmıştır.

Kaynak:
Ziya Kılınç (Kazı Başkanı-Elazığ Müze Müdürü)
Abdulkadir Özdemir (Bilimsel Danışman-F.Ü. Arkeoloji Bölüm Başkanı)


01.04.2019 tarihi itibariyle Müdürlüğümüzce Bingöl ili, Solhan ilçesi Murat (Norik) köyünde ikinci kazı çalışmaları (Höyük) başlayacaktır.


Resim 1. Murat Tepe'nin kuzeyinden kazı öncesi genel durumu


Norik8.JPG
Resim 2. Murat Nehri kenarındaki Murat Tepe (önde) ve Murat-II Höyük (arkada)


Norik1.JPG
resim 3. Murat Tepe'nin kazı sonrası kuş bakışı genel görünümü


Norik4.JPG
Resim 4. Yapı içerisinde taban üzerinde toplu olarak bulunan Orta Demir Çağı / Urartu Dönemine ait günlük kullanım kapları


norik9.JPG

Resim 5. G4 karelajı,  Orta Demir Çağı / Urartu Dönemine tarihlenen Mezar Odası